O projektu

Tento projekt vznikl v dubnu 2019. Vznikl na základě předchozích zkušeností, co se týče pomoci zvířat v nouzi a velké chuti pomáhat lépe a efektivně, než doposud.

Staráme se o zvířata, která potřebují naši pomoc. Zajistíme je dočasným domovem, veterinární péčí i správnou výživou a výcvikem. Také se snažíme pomáhat spřáteleným organizacím, které potřebují naši pomoc.

Pomáháme i zvířatům ve volné přírodě. Pro letošní rok jsme vyzkoušeli zasadit rostliny, které lákají motýly a včely medonosné, o našem projektu vás budeme postupně informovat.

Také pomáháme zvířatům u lidí bez domova. Zvířata jsou často to jediné co mají a komu mohou dát svou lásku a zvířata jim ji opětují.

Stále se učíme, poznáváme nové a zlepšujeme se. Během našeho růstu budeme pomáhat co nejvíce organizacím a postupně rozšíříme naše služby pomoci.

Jak nyní pomáháme?

Péčí o zvířata v nouzi – Dočasný domov u nás našlo již mnoho zvířátek v nouzi.

Materiální pomocí – Děláme různé materiální sbírky pro naše partnerské útulky a azyly.

Aukce – Vybíráme finanční částky za darované věci. Poté za výtěžek kupujeme potřebné.

Finanční sbírka – Buď na transparentní účet nebo do zapečetěných kasiček. Poté opět za výtěžek kupujeme potřebný materiál.

Transport zvířat – Když je potřeba zvíře přemístit např. do dočasného domova nebo k veterináři.

Fotografování – Fotografujeme zdarma pro útulky/azyly/dočasné domovy.

Za celý tým děkujeme všem našim příznivcům, kteří pomáhají s námi!